Werkgroepe/Kontakpersone

Tuisblad

WERKGROEP KONTAKPERSOON ADRES TELEFOONNOMMER SELFOONNOMMER
PASTORAAT Ds Riaan Botha Byers Naudestr 34

Studeerkamer by Kerk

017 712 3270

082 318 3751
SKRIBAAT Lourens van der Merwe Johanstr 7A 017 712 1137 081 353 9165
PRESBITERAAT

(Ouderlinge)

Vakant      

DIAKONAAT

(Diakens)

Phillip van Wyk Jacarandastraat 28   082 416 6984
KATEGESEHOOF Riana v d Merwe Johanstraat 7 A   061 444 9751
INSTANDHOUDING Hans Maritz Maroelastr 59 017 714 2856 083 488 2343
PUBLIKASIES Hazel Janse van Vuuren Strydomstraat 16 A 017 712 2805 072 244 1309
NHSV Jo-Ann Boer Caledonstraat 48A   073 226 5849
JEUG In samewerking met sustergemeentes in Standerton      
FINANSIES Theuns van der Merwe Riverloo Bus 1197 017 719 2706 072 415 1545

WEBBLAD

Sakkie van Aswegen

Bergstr 85

083 494 2059

083 494 2059

TABITAGROEP Rina Venter Krugerstr 19   083 469 5291

Gemeenteadres: Posbus 274, h/v Caledonstr en Schwickardstr. Webblad: www.nhkstanderton.co.za

Kantoorure: Maandag - Vrydag 8h00 - 13h00 (Dinsdae gesluit) Skoolvakansies: 9h00 - 13h00 (Dinsdae gesluit)