KONTAKPERSONE: WERKGROEPE IN DIE GEMEENTE

WERKGROEP

KONTAKPERSOON

ADRES

TELEFOON-NOMMER

SELFOON-NOMMER

PASTORAAT

Ds Riaan Botha

Dr Beyers Naude 34

Studeerkamer by kerk

017 712 3270

082 318 3751

SKRIBAAT

Lourens van der Merwe

Johanstraat 7A

017 712 1137

081 353 9165

PRESBITERAAT

(Ouderlinge)

Vakant

 

 

 

DIAKONAAT (Diakens)

Phillip van Wyk

Jakarandastraat 28

 

082 416 6984

KATEGESEHOOF

Riana van der Merwe

Johann str 7A

 

0614449751

INSTANDHOUDING

Hans Maritz

Maroelastraat 59

017 714 2856

083 488 2343

PUBLIKASIES

Hazel Janse van Vuuren

Strydomstraat 16A

017 712 2805

072 244 1309

NHSV

Jo-Ann Boer

Caledonstraat 48A

 

073 226 5849

JEUG

Lourens van der Merwe

Johanstraat 7A

017 712 1137

081 353 9165

FINANSIES

Theuns van der Merwe

Riverloo Posbus 1197

017 719 2706

072 415 1545

WEBBLAD

Sakkie van Aswegen

Bergstraat 85

 

083 494 2059

TABITAGROEP

Rina Venter

Krugerstraat 19

 

083 469 5291

 

GEMEENTEADRES

POSBUS 274, H/V CALEDON EN SCHWICKARDSTRAAT

WEBBLAD: www.nhkstanderton.co.za

KANTOORURE:

MAAN VRY: 08:00 13:00 (Dinsdae gesluit)

SKOOLVAKANSIES: 09:00 13:00 (Dinsdae gesluit)